Menu Close

Zavarovanje terjatev je eleganten inštrument za varnejše poslovanje, ki med drugim pomaga uravnavat likvidnost podjetja.

Ta vrsta zavarovanja zahteva celostno obravnavo, saj je odločitev za najustreznejšo ponudbo vedno večplastna. Poleg višine premije in obsega kreditnih limitov se police zavarovalnic razlikujejo v specifičnih pogojih in mehanizmih za izplačilo škode, ki so pogosto zaviti v drobni tisk.

S poglobljenim razumevanjem vaših potreb in izpostavljenosti lahko dosežemo optimalno zavarovanje, ki vam bo dejansko zagotavljalo varnost. Naše direktne izkušnje v gospodarstvu in na področju zavarovanja terjatev so obenem zagotovilo tudi za pravilno implementacijo in upravljanje zavarovalne police.

Prednosti, kadar posredujemo za vas:

   • v razmerju do zavarovalnice vseskozi skrbimo za VAŠE interese,
   • storitev posredovanja plača zavarovalnica, zato je naša udeležba za vas brezplačna,
   • podrobno analiziramo vaše potrebe, želje in možnosti,
   • optimiziramo in organiziramo police:
   • izbira načina zavarovanja terjatev
   • definiranje zavarovalnega portfelja
   • single risk“ zavarovanje
   • zavarovanje na promet
   • zavarovanje na odprte postavke
   • višino lastne udeležbe
   • dodatne posebnosti
   • zavarovanje pred izdobavo, sezonski limit, topup cover, run in- run off cover,
   • pogajamo se z zavarovalnico za optimalno kritje glede na strošek zavarovanja,
   • pomagamo pri implementaciji zavarovalne police v vaše poslovne procese,
   • usposobimo zaposlene za pravilno dnevno obdelavo in upravljanje s polico,
   • svetujemo na dnevni bazi, posebno za pravilno in pravočasno izpolnitev vseh obveznosti, ki izhajajo iz police,
   • nudimo dnevno podporo za pridobitev ustreznih limitov in kritja
   • upravljamo in vodimo postopek podaljšanja zavarovalne pogodbe s prilagoditvami za novo zavarovalno obdobje.

Zavarovanje terjatev je kompleksno, posredovanje pri zavarovanju terjatev pa zahteva ogromno znanja in praktičnih izkušenj. V regiji smo eni redkih s potrebnim znanjem in direktnimi dolgoletnimi izkušnjami.

Sodelujemo z vsemi zavarovalnicami, prisotnimi v regiji: Atradius, Coface (Coface Austria, Coface PKZ), Euler Hermes (v Avstriji Acredia), HKO, Credendo, AOFI, Zavarovalnica Triglav ter drugimi glede na vaše poslovne potrebe.

Prednosti zavarovanja terjatev:

i. zagotovljeno plačilo v primeru zamude ali nesolventnosti kupca (v višini dogovorjenega zavarovalnega odstotka in v primeru izpolnjevanja vseh določil zavarovalne pogodbe);

ii. tveganost poslovanja s kupci je pod nadzorom zunanje, objektivne institucije;

iii. kupec bo izvedel, da ste se proti njemu zavarovali samo v primeru, da ne spoštuje dogovorjenih oziroma pogodbenih plačilnih rokov;

iv. zavarovalno polico je možno vinkulirati (odstopiti) v korist banke ali ponudniku faktoring storitve, s čim boste še dodatno izboljšali likvidnost.

Pasti pogodb za zavarovanja terjatev:

Pogodba za zavarovanje terjatev je podrobna in za manjša podjetja relativno kompleksna, saj predvideva zelo visoko stopnjo kontrole nad izpostavljenostjo, plačilnimi roki in mesečnimi oziroma kvartalnimi poročanji zavarovalnici. Zato se je pred podpisom zavarovalne pogodbe potrebno zavedati vseh obveznosti, ki jih imate kot zavarovanec do zavarovalnice, in temu primerno organizirati poslovanje vašega podjetja oziroma po potrebi uskladiti obveznosti z računovodskim servisom. Namreč, vsako manjše odstopanje od vaših obveznosti bo zavarovalnica poskušala izkoristiti in vam poskušala zavrniti izplačilo škode.

Kako se določita premija in kritje?

Zavarovanec v skladu s pogodbo zavarovalnici plača premijo za primer neplačila kupca oziroma kupcev, ki terjatve niso poravnali v dogovorjenem plačilnem roku oziroma zaradi insolventnosti (stečaja ali prisilne poravnave). Zavarovalnica omogoča kritje med 80–90 % neto ali bruto zneska odobrene izpostavljenosti oziroma prometa, odvisno od dogovora in možnosti. Čeprav v svetu obstajajo različne možnosti zavarovanja terjatev, je v Sloveniji najbolj pogost način zavarovanja celotnega portfelja kupcev, ali vsaj večjega dela le-tega, s sedežem v Sloveniji ali tujini, odvisno od dogovora z zavarovalnico. V skladu z dogovorom je možno opredeliti, da je zavarovanje veljavno samo za kupce na tujih trgih.

Kako zavarovalnica odobri kreditne limite?

Ob sklenitvi pogodbe zavarovanec zavarovalnici posreduje imena in druge podrobnosti o kupcih in višino potrebnega limita (prometa ali odprtih postavk) za vsakega posamičnega kupca. Naloga zavarovalnice je, da preveri njihovo boniteto in odobri, delno odobri ali zavrne zahtevek za limit za določenega kupca. Zavarovalnica lahko odobrene ali delno odobrene limite ukine, zato je pogosta komunikacija z zavarovalnico nujno potrebna. V primeru, da zavarovalnica ukine limit, je poslovanje s kupcem do tega dne zavarovano, vendar pa vsa nadaljnja izdobava ni zavarovana. Pri sklenitvi pogodbe z zavarovalnico se določijo plačilni roki, v katerih morajo vaši kupci izpolniti svojo obveznost oziroma roki za poročanje in ukrepanje, ki se jih mora držati zavarovanec.

Kakšne so razlike med zavarovalnicami?

Število registriranih ponudnikov v Sloveniji je majhno, vendar razlike med ponudniki obstajajo: nekatere zavarovalnice v letno premijo že vključijo postopke oziroma stroške izterjave, nekatere omogočajo zavarovanje pred izdobavo, nekatere imajo enotne premijske stopnje za različne države, druge zavarovalnice pa različne, nekatere zavarujejo na odprte postavke, nekatere na promet, …