Menu Close

Poslovne (bonitetne) informacije o poslovnih partnerjih

S pridobivanjem informacij o poslovanju poslovnega partnerja, tako kupca kot dobavitelja, boste naredili prvi korak v smeri varnega poslovanja. V današnjem času negotovosti je vsako podjetje enako odvisno tako od dobaviteljev kot od kupcev in informacija o njihovem finančnem stanju bo omogočila pravočasne ukrepe za zaščito lastnega poslovanja. Nujno je potrebno preverjati bonitetno oceno slovenskih ter tujih partnerjev in se ne zanašati le na osebne stike in občutke. Več

Omogočamo pridobitev bonitetnih poročil za podjetja iz držav CIS, držav Adriatic/Balkan regije in večine držav Evrope.Zavarovanje terjatev

Zavarovanje terjatev je eleganten inštrument varnega poslovanja in zniževanja (možnih) odpisov.

S poglobljenim razumevanjem vaših potreb in izpostavljenosti lahko dosežemo optimalno zavarovanje, ki vam bo dejansko zagotavljalo varnost. Naše direktne izkušnje v gospodarstvu in na področju zavarovanja terjatev so obenem zagotovilo tudi za pravilno implementacijo in upravljanje zavarovalne police.

Zavarovanje terjatev je kompleksno, posredovanje pri zavarovanju terjatev pa zahteva ogromno znanja in praktičnih izkušenj. V regiji smo eni redkih s potrebnim znanjem in direktnimi izkušnjami.

Sodelujemo z vsemi zavarovalnicami, prisotnimi v regiji: Atradius, Coface (Coface Austria, Coface PKZ), Euler Hermes (v Avstriji Acredia), HKO, Credendo, AOFI, Zavarovalnica Triglav ter drugimi glede na vaše poslovne potrebe. Več


 

Izterjava dolgov

Pravilen in pravočasen nadzor odprtih postavk bo znižal tveganje lastnih likvidnostnih vprašanj

  • Pomembno je pravočasno poskrbeti za izterjavo zapadlih terjatev, kar lahko pomeni tudi isti dan ob nastanku zamude. V današnjih časih se je potrebno zavedati zamud tudi stalnih poslovnih partnerjev. Zamuda pri plačilu, posebno če je nenadna, je pojav, ki ga je treba razumeti kot alarm in pravočasno reagirati, saj pomeni, da je dolžnik zapadel v likvidnostne težave in ga je potrebno kljub morebitnim obstoječim dobrim odnosom začeti terjati brez odlašanja.

Svetujemo in ponujamo interno izobraževanje za učinkovito interno izterjavo ter pomoč in svetovanje pri domačih in tujih izvensodnih in sodnih izterjavah.  Več


 

Faktoring

Sodelujemo z različnimi ponudniki faktoring rešitev in pomagamo pri iskanju najoptimalnejšega ponudnika, tudi iz drugih držav EU. Več


 

Svetovanje

Ponujamo Credit Management Health Check – analizo vaših postopkov za upravljanje terjatev in izdelavo napotkov, zasnovanih na nemških standardih in prilagojenih lokalnim zahtevam.