Menu Close

Poslovne (bonitetne) informacije o poslovnih partnerjih

Omogočamo pridobitev bonitetnih poročil za podjetja iz večine držav sveta – posebno iz držav CIS, Kitajske, držav Adriatic/Balkan regije in večine držav Evrope.

Naša posebnost so strokovna poročila za podjetja iz Rusije, in na tem področju ponujamo tri tipe poročil: standardna, premijum in poročila, ki vsebujejo informacije o strukturi podjetji v skupini.

Bonitetne informacije in poročila

S pridobivanjem informacij o poslovanju poslovnega partnerja boste naredili prvi korak v smeri manj tveganega poslovanja.

Nujno potrebno je preverjati bonitetno oceno slovenskih in tujih partnerjev in se ne zanašati samo na osebne stike in občutke.

V današnjem času negotovosti je vsako podjetje enako odvisno tako od dobaviteljev kot od kupcev in informacija o finančnem stanju, v katerem se nahaja poslovni partner, bo omogočila pravočasne ukrepe za zaščito lastnega poslovanja. Bonitetno oceno, ki izhaja iz analize finančnih postavk iz bilance stanja in uspeha, določa zunanje, objektivno in za to specializirano podjetje in pogosto se ocene razlikujejo od samo subjektivnih občutkov, ki jih podjetnik ali gospodarstvenik pridobi tekom poslovnih pogovorov.

Bonitetna ocena večine bonitetnih hiš sloni na posebnih algoritmih in določa oceno tveganja poslovanja s kupcem (oz dobaviteljem) ter možnost, da bo le to postalo insolventno v 12 mesecih po izdelavi bonitetne ocene. Oceno o možni insolvetnosti izhaja iz izračuna likvidnosti podjetja – torej, ali je podjetje sposobno poravnati finančne in poslovne obveznosti v določenem trenutku.

Dobro bonitetno oceno in torej oceno, da je poslovanje s podjetjem varno, bo dobilo podjetje, ki ima uravnoteženo razmerje med kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi, sredstvi podjetja, terjatvami, prometom idr. Podjetja, ki ima slabšo bonitetno oceno, očitno ne izpolnjuje zahtevanega razmerja, ter se je zato potrebno zavedati, da to pomeni tudi nizko likvidnost podjetja, kar pomeni, da obstaja povečana možnost nepravočasnega plačevanja.

Bonitetna analiza in ocena bosta torej pomagali pravilno zastaviti način poslovanja s kupcem – prodajo s predplačilom (avans), zahtevo po bančni garanciji ali pa izjemno kontrolo nad odprtimi postavkami in pravočasnim plačevanjem.

V primeru slab(š)e bonitetne ocene dobavitelja se je potrebno ozreti po možnosti sodelovanja z drugimi dobavitelji, saj bo zaradi nepravočasne izdobave ali celo neizdobave storitve ali blaga podjetje utrpelo še večjo škodo.

Poleg bonitetne ocene se je potrebno zavedati in postaviti tudi najvišjo vrednost izpostavljenosti do podjetja, t. i. maksimalni kredit, ki naj bi ga s fakturiranjem na odprto še odobrili vašem kupcu.

Razmerje med bonitetno oceno, oceno varnosti poslovanja s podjetjem in oceno maksimalnega kredita je zelo pomembno, saj je mikro ali malo podjetje lahko označeno kot »varno«, vendar naj bi vsota maksimalnega kredita bila primerna njegovi velikosti. Nekatere bonitetne hiše že same posredujejo ta izračun. Priporočamo, da tega resno upoštevate.