Menu Close

Faktoring

Finančna storitev odkupa terjatev pred zapadlostjo omogoča takojšnje nakazilo 80–85 % vrednosti računa, izdanega kupcu, odvisno od dogovora s podjetjem, ki terjatev odkupuje. Storitev dejansko omogoča kratkoročno financiranje podjetja, saj je omogočen odkup terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja. Podjetja, ki odkupujejo nezapadle terjatve, imenujemo faktor. Strošek odkupa je odvisen od kvalitete dolžnikov (bonitetne ocene), višine terjatev, države, v kateri se dolžnik nahaja, …

Vendar je pomembno vedeti, ali smo terjatev prodali z regresno ali brezregresno pravico. V primeru regresne odprodaje terjatev odstopnik terjatev jamči za poplačilo obveznosti,če dolžnik faktorju le-te ni pravočasno poravnal. V primeru regresnega faktoringa bo odstopnik moral poravnati celoten izplačan znesek skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški financiranja, kar znaša več, kot je bila višina glavnice. Regresni faktoring se po navadi ponudi za odkup terjatev od podjetij, ki nimajo dobre bonitetne ocene in jih ni mogoče zavarovati.

V primeru brezregresnega faktoringa odstopnik nima obveznosti poravnati neplačanih terjatev, vendar je takšna storitev tudi nekoliko dražja. Lahko se predvideva, da faktor, ki omogoča brezregresni odkup terjatve, le-te zavaruje pri zavarovalnici za zavarovanje terjatev.

V skladu z mednarodnimi standardi naj bi odstopnik nezapadlih terjatev faktorju odstopil celoten ali čim večji delež terjatev, saj faktor s tem odkupi bolj razpršeno tveganje in je cena odkupa lahko nekoliko nižja.

Tako kot pri drugih dejavnostih tudi na tem področju poslovanja v Sloveniji obstaja precej izjem, ki so bolj lokalnega značaja ter v skladu s temi nekateri ponudniki omogočajo odkup tudi posamičnih nezapadlih terjatev. Za posamezne odkupe je mogoče pričakovati tudi nekoliko višji strošek.

Odkup že zapadlih terjatev

V Sloveniji je ponudba za odkup že zapadlih terjatev precej razširjena. Strošek odkupa že zapadlih terjatev je v odstotkih višji, kot velja za nezapadle terjatve. Tudi pri tem odkupu se je potrebno zavedati rizika odprodaje terjatev z regresno in brezregresno pravico, kot tudi v kolikšnem času bo odstopnik prejel kupnino. Odkup že zapadlih terjatev z regresno pravico je veliko bolj razširjen način. To pomeni, da je v primeru neplačila odstopnik v obvezi odkupniku poravnati kupnino, zamudne obresti in stroške financiranja.

Pogodbe o odkupu terjatve v slovenskem prostoru pogosto vsebujejo klavzule, ki so za pravnega laika nejasne ali težko razumljive, zato upnikom, ki razmišljajo o prodaji terjatve, svetujemo, da angažirajo odvetnika ali gospodarskega pravnika, ki jim bo po pregledu osnutka pogodbe o prodaji že zapadle terjatve znal podati svoj nasvet oziroma opozoril na posledice, ki jih upnik morebiti ne želi ali ne pričakuje.